Het saneren van organisatieonderdelen

Saneringsoperaties kennen geen standaardaanpak. Wij zullen bij aanvang van de opdracht de aanpak in kaart brengen in samenspraak met de opdrachtgever. Belangrijk aspect is wel dat er ten minste sprake zal zijn van personele consequenties, waarvoor begeleiding wordt geleverd die gericht is op haalbare acceptatie en zo gering mogelijke weerstand bij leiding en medewerkers in de organisatie.

Wat kan Plato-Projects leveren?

Bij saneringsoperaties kunnen de volgende activiteiten worden geleverd:

Welke rol kan Plato-Projects daarbij vervullen?

Als opdrachtgever hebt u de volgende mogelijkheden: