|Interimmanagement|||| Projects| || Consultancy | | | Info |

 

Home

Bureauprofiel

Visie

Markt

Contact

Onder projectmanagement verstaan wij:

Het managen van opdrachten die in een projectstructuur zijn gedefinieerd met de nadruk op het faseren (of het programmeren) en het beheersen van het project; crisis- en veranderingsmanagement kunnen ook in de vorm van projectmanagement door ons worden ingevuld.

Naast het leiden van projecten kan Plato-Projects ook capaciteiten leveren voor de uitvoering.

Enkele voorbeelden van projecten waarvoor u ons kunt inschakelen:

 

Projects