|Interimmanagement|||| Projects| || Consultancy | | | Info |

 

Home

Bureauprofiel

Visie

Markt

Contact

Interimmanagement kent vele verschijningsvormen. Wij verstaan eronder:

  • Het vervullen van tijdelijke managementtaken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In de regel gaat het om (delen van) directiefuncties of functies die direct onder het directieniveau worden uitgeoefend.

Op het gebied van interimmanagement kan Plato-Projects diverse rollen vervullen:

  • Overbruggingsmanagement: vervanging van tijdelijk afwezig management (Algemeen, facilitair en HRM management).
  • Crisismanagement: interveniëren in en waar mogelijk oplossen van crisissituaties, door middel van onderzoek en interventies.
  • Veranderingsmanagement: het aansturen van veranderingstrajecten zodanig dat de organisatie daadwerkelijk in verandering wordt gebracht.


Interimmanagement